Grodzieńszczyzna na Białorusi to szczególny „kawałek ziemi”, z bogatą historią, zabytkami i tradycjami polskimi. Jakże często na tych ziemiach, przez które tak wiele razy przetoczył się walec niszczącej historii, zachowane zabytki i miejsca pamięci narodowej to jedyne istniejące ślady żyjących tu niegdyś ludzi. Jeszcze są świadkowie owych pamiętnych czasów i wydarzeń – żołnierze AK, Sybiracy. To głównie oni opiekują się miejscami pamięci narodowej a jest ich coraz mniej i wraz z ich odejściem, te miejsca często pozostają bez opieki i uwagi, wskutek czego giną naturalną śmiercią, nikt o nie nie dba, często są to już ruiny lub nawet tylko pozostałości fundamentów, lub wręcz zarysy byłych budowli.

Istnieje zatem potrzeba troski o polskie dziedzictwo i opieka nad nim, dokumentowanie polskich śladów, miejsc pamięci, digitalizacja zbiorów – zachowanie tych śladów polskości dla przyszłych pokoleń.

Projekt „Polska Grodzieńszczyzna – pamięć dla pokoleń” – to właśnie próba zachowania w pamięci dziedzictwa narodowego Polski na Kresach.

Autorem wszystkich tekstów oraz zamieszczonych zdjęć współczesnych (z 2012 roku) na stronie:
www.pamiecdlapokolen.pl jest Józef Porzecki – polski historyk i działacz społeczny z Białorusi, wieloletni wiceprezes Związku Polaków na Białorusi. Pod koniec lat 80. przystąpił do organizującego się polskiego ruchu narodowego na Białorusi. W latach 1990–1995 odbył studia z dziedziny historii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uczy historii w szkole społecznej ZPB w Grodnie. Pasjonat śladów polskości Grodzieńszczyzny, pomysłodawca niniejszego katalogu. Prywatnie żonaty, ojciec dwóch córek, mieszka w Grodnie.

    Stronę www.pamiecdlapokolen.pl tworzą:

  • Katarzyna Smolska
  • Rafał Cierniak

 

© tekst i zdjęcia Józef Porzecki

© Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny
15-277 Białystok, ul. Świętojańska 24/2
tel. +48 85 73-23-770
www.fundacja.sos.pl
www.facebook.pl/Grodzienszczyzna