Czerwony (Krasny) Dwór

15 km na zachód od Wołkowyska

Rejon wołkowyski
Dawny folwark w majątku ziemskim

Czerwony Gród. widok ogólny dworku. Stan 2019 r.

Miejscowe dobra w XIX wieku należały do Chodkiewiczów.
Później kolejno przechodziły do innych właścicieli: Kalenkiewiczów, Kołłupajłów, Meńczyńskich, Potockich oraz Branickich. Według Marii Kalinowskiej z Czerwonego Grodu, mieszkającej w budynku dawnego dworku, w 1905 roku folwark kupili Kalinowscy wyznania prawosławnego z Mikłaszewicz. Kalinowska relacjonuje: „Czterech braci: Roman, Stefan, Aleksander i Klemens, kupiło go u pana Zelatyńskiego. Budynek podzielili na cztery części. Razem gospodarzyli. Aleksandra po 1939 roku aresztowali i wywieźli do Archangelska. Ale potem on wrócił. Miejscowa ludność broniła braci Kalinowskich. Mówili, że oni byli ich karmicielami. W 1939 roku, po utworzeniu kołchozu, połowę domu zabrali pod urząd, a w drugiej połowie nadal mieszkali Kalinowscy. My teraz z mężem mieszkamy
w trzech pokojach, reszta budynku jest niezamieszkała, trudno
cały budynek utrzymać. Z dawnego wyposażenia budynku nic
nie pozostało”.

Parterowy dworek z drzewa modrzewiowego zbudowano w pierwszej połowie XIX wieku. Wzniesiony został na planie wydłużonego prostokąta na piwnicach ze sklepieniami. Fasadę zdobi portyk z dwiema parami kolumn, zwieńczony trójkątnym frontonem. Budynek nakryty wysokim czterospadowym dachem z dwiema lukarnami. Elewacja frontowa dworu otynkowana jest na biało, zdobią ją okna z okiennicami. Wewnątrz budynku zachowały się oryginalne piece z zielonych kafli. W części zamieszkałej
budynku zostały wymienione okna. Obok dworku rośnie bardzo stara lipa, którą w 2017 roku w 3 wysokości przycięto. Nie zachowały się budynki gospodarcze, stajnia, obora, młyn ani kuźnia. Nieopodal dworku znajduje się sadzawka. Przetrwały rosnące pojedynczo drzewa, tworzące niegdyś nieduży park i aleję.

Pamięć dla Pokoleń