Kamionka

Kamionka na mapie

Rejon ostrowiecki

3 km na południowy wschód od Ostrowca.

Pozostałości zespołu dworskiego w dawnym majątku ziemskim.

W drugiej połowie XVI w. miejscowe dobra należały do Ostrowickich. Kolejnymi właścicielami majątku byli Kołbowie-Sieleccy, Boryczewscy, Zawaccy. W pierwszej połowie XIX w. Kamionka należała do Wańkowiczów, a później do Łokuciejewskich. Ostatnimi właścicielami majątku do września 1939 r. byli Leszczyńscy. W drugiej połowie XIX w. w miejscu starego drewnianego dworu zbudowano nową rezydencję z czerwonej cegły z trójosiową dwukondygnacyjną częścią środkową w formie pozornego ryzalitu i dwoma parterowymi skrzydłami bocznymi. W fasadzie dworu ryzalit był zwieńczony trójkątnym szczytem. Na parterze był on rozczłonkowany trzema szerokimi, zamkniętymi półkoliście oknami. Prawe skrzydło budynku było znacznie dłuższe od lewego. Oba skrzydła boczne przypominające alkierze z niedużymi pięciobocznymi ryzalitami były zagięte ku części ogrodowej.

Kamionka. Widok na oficynę dworską. Stan 2018 r.

Elewacja dworu posiadała bogaty wystrój. Tworzyły go boniowane narożniki i ozdobne listwowe oprawy – półkoliście zamkniętych i prostokątnych okien.

Brakuje informacji dotyczących wyposażenia wewnętrznego rezydencji. Obecnie budynek jest w stanie ruiny, bez dachu. Po drugiej wojnie światowej w budynku dworu umieszczony został szpital, który funkcjonował do 1982 r. Po czym przez dłuższy czas nie był użytkowany. Kilka lat temu został przekazany w prywatne ręce. Rozpoczęto renowację bydynku. Ciekawą budowlą dawnego zespołu dworskiego jest oryginalna dziewiętnastowieczna drewniana oficyna. Całość jej tworzy piętrowy korpus mieszkalny połączony z wydłużonym piętrowym pośrodku, a parterowym po bokach skrzydłem gospodarczym. Obecnie w piętrowym korpusie urządzone są mieszkania.

Znajdujący się na terenie dworskim budynek zarządcy został przebudowany na dom mieszkalny. W pobliżu budynków dworskich znajduje się staw i pozostałości parku. Zachowały się także fragmenty wiodącej do dworu alei, z rosnącymi sędziwymi drzewami.

Pamięć dla Pokoleń