Kobylaki

16 km na południowy wschód od Wołkowyska

Rejon wołkowyski
Zespół dworski w dawnym majątku ziemskim

W drugiej połowie XVIII wieku miejscowe dobra należały do Grabowskich. W latach 90. XVIII wieku właścicielem majątku był Michał Grabowski, generał wojsk polskich. W końcu XIX stulecia majątek był własnością rodziny Szyrajewych. W ich posiadaniu znajdowały się one do września 1939 roku. Według informacji zawartej w Spisie ziemian z 1930 roku liczące 800 hektarów ziemi
Kobylaki należały do Jerzego Szyrajewa, ostatniego właściciela
tego majątku. Prowadził on na bardzo wysokim poziomie gospodarstwo rolne. Jerzy Szyrajew – jak ustalił Instytut Pamięci Narodowej – w momencie wkroczenia Sowietów do Polski we wrześniu 1939 roku popełnił samobójstwo. Majątek przejęła władza sowiecka. Od czerwca 1941 po lipiec roku 1944 znajdowały się Kobylaki pod zarządzaniem administracji niemieckiej. Po II wojnie światowej na ziemiach majątkowych utworzono kołchoz.
Dla celów gospodarstwa wykorzystywano liczne budynki dworskie.

Z dawnego założenia dworskiego zachowała się spora część budynków. Są one w dobrym stanie, stanowiąc architektoniczną ciekawostkę. Przetrwały też: murowana, utworzona z kamieni ciosanych i cegły parterowa oficyna dworska oraz spichlerze z czerwonej cegły. Ich ściany są rozczłonkowane pilastrami. Zbudowane z kamieni budynki gospodarcze posiadają narożniki i obramowane czerwoną cegłą okna.

O dawnym zespole dworskim przypominają obecnie sędziwe drzewa, tworzące niegdyś park i aleje.

Pamięć dla Pokoleń