Książka „Pamięć dla pokoleń”

W 2012 roku Józef Porzecki wraz z Fundacją na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny rozpoczął działania mające na celu ewidencję dawnych majątków polskich na terenie dzisiejszej Białorusi. Były to dziesiątki godzin spędzonych w archiwach, kilka tysięcy kilometrów za kierownicą, tygodnie rozmów i spotkań z mieszkańcami, historykami, setki wykonanych zdjęć. Owocem tych prac jest pierwszy tom opracowania Józefa Porzeckiego „Pamięć dla pokoleń”. Zostały w nim opisane dawne majątki z rejonów: brzostowickiego, grodzieńskiego, iwiejskiego, lidzkiego, świsłockiego, szczuczyńskiego i werenowskiego. Autor prezentuje losy dworów, pałaców, zamków, kościołów i majątków ziemskich, a także ich dawnych właścicieli, mieszkańców okolicznych miejscowości i ich skomplikowane – nierzadko dramatyczne – losy.
W opowieściach znajdziemy postaci zarówno znane każdemu (królowie, władczynie, pisarze), jak i całkowicie zapomniane, choć nieraz o wybitnych zasługach zarówno dla swojej małej ojczyzny, jak i Rzeczypospolitej.

Przeczytaj WSTĘP do książki.
Przeczytaj SŁOWO OD WYDAWCY.

Zadanie współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 roku.

Wydawca: Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny
ISBN: 978-83-920007-1-6

www.pamiecdlapokolen.pl

KSIĄŻKA

Bezpłatny egzemplarz książki mogą Państwo otrzymać w siedzibie Fundacji na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny w Białymstoku przy ul. Świętojańskiej 24 lok. 2 (parter).

Liczba egzemplarzy ograniczona. Przed wizytą prosimy o kontakt:
tel. 85 732 37 70
biuro@fundacja.sos.pl

Jeszcze większa „Pamięć dla pokoleń” – Józef Porzecki wraz z Fundacją wydaję drugą część książki o Grodzieńszczyźnie.

W grudniu 2019 roku ukazała się druga cześć Pamięci dla pokoleń.

Zadanie współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 roku.

Bezpłatny egzemplarz książki mogą Państwo otrzymać w siedzibie Fundacji na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny w Białymstoku przy ul. Świętojańskiej 24 lok. 2 (parter).

Liczba egzemplarzy ograniczona. Przed wizytą prosimy o kontakt:
tel. 85 732 37 70
biuro@fundacja.sos.plPamięć dla Pokoleń