Podczas ćwiczeń wojskowych w Mandzinie. Początek lat 30-ch XXw. Ze zbiorów W. Niemcewicza

Podczas ćwiczeń wojskowych w Mandzinie. Początek lat 30. XX w. Ze zbiorów W. Niemcewicza

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.