Grodzieńszczyzna na Białorusi to szczególny „kawałek ziemi”, z bogatą historią, zabytkami i tradycjami polskimi. Jakże często na tych ziemiach, przez które tak wiele razy przetoczył się walec niszczącej historii, zachowane zabytki i miejsca pamięci narodowej to jedyne istniejące ślady żyjących tu niegdyś ludzi. Jeszcze są świadkowie owych pamiętnych czasów i wydarzeń – żołnierze AK, Sybiracy. To głównie oni opiekują się miejscami pamięci narodowej a jest ich coraz mniej i wraz z ich odejściem, te miejsca często pozostają bez opieki i uwagi, wskutek czego giną naturalną śmiercią, nikt o nie nie dba, często są to już ruiny lub nawet tylko pozostałości fundamentów, lub wręcz zarysy byłych budowli.

Istnieje zatem potrzeba troski o polskie dziedzictwo i opieka nad nim, dokumentowanie polskich śladów, miejsc pamięci, digitalizacja zbiorów – zachowanie tych śladów polskości dla przyszłych pokoleń.

Projekt „Polska Grodzieńszczyzna – pamięć dla pokoleń” to właśnie próba zachowania w pamięci dziedzictwa narodowego Polski na Kresach.

Autorem wszystkich tekstów oraz zamieszczonych zdjęć współczesnych (z lat 2012-2018) na stronie
www.pamiecdlapokolen.pl jest Józef Porzecki – polski historyk i działacz społeczny z Białorusi, wieloletni wiceprezes Związku Polaków na Białorusi. Pod koniec lat 80. przystąpił do organizującego się polskiego ruchu społecznego na Białorusi. W latach 1990–1995 studiował historię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nagrodzony przez Instytut Pamięci Narodowej nagrodą „Świadek historii”. Twórca i prezes Społecznego Komitetu Ochrony Miejsc Polskiej Pamięci Narodowej. Autor publikacji: Katalog Miejsc Polskiej Pamięci Narodowej na Grodzieńszczyźnie, Semper Fidelis. Obrona Grodna 1939 r., Gloria Victis. Powstanie 1863 r. na Grodzieńszczyźnie. Pasjonat śladów polskości Grodzieńszczyzny, pomysłodawca niniejszego katalogu. Prywatnie żonaty, ojciec dwóch córek, mieszka w Grodnie.

Józef Porzecki
    Stronę www.pamiecdlapokolen.pl tworzą:
  • Rafał Cierniak
  • Anna Łuszyńska

© Tekst i zdjęcia: Józef Porzecki 2012-2019

© Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny
15-277 Białystok, ul. Świętojańska 24/2
tel. +48 85 73 23 770
www.fundacja.sos.pl
www.facebook.pl/Grodzienszczyzna

Pamięć dla Pokoleń